lördag 18 april 2015

Nordens mystiska väsen: Trollet (del 8)

I Nederländerna har vi lite kunskap om mystiska väsen, kusliga spöken, mörka gestalter, goda eller onda andar. Möjligen är vi, Holländare, lite för prosaiska för allt detta, kanske har vi bara för lite natur i närheten för att utveckla en tro för övernaturliga figurer. I Norden är läget dock helt annorlunda....
På min blogg ska jag berätta lite mer om några mystiska väsen.
Del 8: Trollet


Vad är ett troll?
Trollet är ett väsen ur den nordiska folktron.
Hur trollen ser ut och hur de beter sig beror på var man bor i norden. Det finns tydligen även en skillnad om man talar om ett troll i en sägen eller i en saga.Trollsägner eller trollsagar?
Trollet i sägner (på holländska ”legende” ) ser ut som oss, rör sig bland oss, liknar oss. De kanske har en svans, men liknar ändå människorna. De är ganska realistiska.
Om en människa betedde sig oväntad, då kallades de också för troll. Folk som kom från andra platser och kanske klädde sig annorlunda, som tattare eller Finnar kallades för troll. Opålitliga väsen, konstiga människor. När oväntade saker hände var det självklart trollen som var förklaringen.

Men när det gäller folksagans troll ser de annorlunda ut: liksom en stor best som inte nödvändigtvist fanns på riktigt. Trollen är ofta inblandade i stora berättelser med det onda och goda. I Norge liknar trollen de svenska jättarna: stora och dumma.

Troll trollar ju!
De har övernaturlig styrka, kan vara jättestora, liksom jättarna, och har en förmåga att kunna trolla! De har stor rikedom.
De bor i berg eller under flyttblock.  De lever socialt tillsammans med andra troll. Dock inte som andra övernaturliga väsen såsomNäcken, Skogsrået eller Tomten som mestadels lever ensamma.

Troll med bortbyting av John Bauer

Ordet bortbyting:
Ett troll kan byta ut sitt barn mot ett människobarn. Ett sådant barn kallas för en bortbyting. Ett sätt för att undvika det är att döpa sitt eget barn.

När kristendomen kom till Sverige blev de flesta trollen bortjagade från slättbygden. Det är därför att de lever djupt inne i skogen och tycker inte om präster elle kyrkor. Troll är livrädda för allt som har med religion att göra.

Speciellt kvinnor måste akta sig för trollen, eftersom de riskerar att bli tagna av dem.  Visserligen finns det en chans att återvända, men då med förändrat lynne...!


Troll av John Bauer
Ordet troll i svenska idiom:
I några svenska idiom finns ordet troll:

- Det har gått troll i något (hur man än gör så misslyckas det)

Rik som ett troll
- Rik som ett troll (mycket rik)

- Tala om trollen (någon man pratar om visar sig plötsligt)

- Det är rena trolleriet (Man kan inte förklara hur något har hänt)

- Som genom ett trollslag (helt överraskande och obegripligt, som genom ett under).Källor:
Svenska Idiom – 4500 vardagsuttryck av Hans Luthman


Bilder:Med vänliga hälsningar

Fop Alers
Scandutch