lördag 23 maj 2015

Nordens mystiska väsen: Lyktgubben (del 9)

Lyktgubben

Lyktgubben

I Nederländerna har vi lite kunskap om mystiska väsen, kusliga spöken, mörka gestalter, goda eller onda andar. Möjligen är vi, Holländare, lite för prosaiska för allt detta, kanske har vi bara för lite natur i närheten för att utveckla en tro för övernaturliga figurer. I Norden är läget dock helt annorlunda....
På min blogg ska jag berätta lite mer om några mystiska väsen.

Del 9: Lyktgubben


Enligt den svenska folktron är en lyktgubbe en manlig ande som går runt på nätterna när det är full måne. Lyktgubben är egentligen själen av en avliden lantmätare som blev förbannad eftersom han hade fuskat med gränserna under sitt liv. Uppenbarligen hade han flyttat en ägogräns utan tillstånd eller med flit mätt fel för att själv få mer land. Han tvingades därför att följa gamla avgränsningar i evigheter efter sin död. Anden gick då runt med en stav som han stötte i marken. När den döde lantmätaren stötte på den felaktiga gränsen, sköt en stor gnista ut från staven. Folk betraktade spökljuset och konstaterade att det var lyktgubben som gick omkring. I andra delar av Sverige trodde man att lantmätarens ande gick omkring med en lykta eftersom han var dömt att följa de rätta gränserna på nätterna.


Lyktgubben vaktade också över nedgrävda pengar. Människor som ville ha skatten lurades av lyktgubben till en sankmark för att sedan dränkas av den förbannade själen i myren. Det är därför man såg ljuslågor i myrarna under nattetid.


Eftersom lyktgubben är en ond ande är det också möjligt att lyktgubben försöker komma in i en människas kropp och formar elaka tankar. Om lyktgubben kan få sin värd att begå en elak handling varje dag blir hand befordrad och får vara förlöpare till Djävulens vagn.
Andra ord:
På svenska har lyktgubbar också kallats för lysgubbar, irrbloss, drakbloss, skattebloss eller drakeldar.

Förklaringen
I verkligheten är fenomenet en förening mellan fosfor och väte. Gas (difosfan) från dött organiskt material som finns i myrar och kyrkogårdar tränger upp ur marken och antänds spontant vid kontakt med luft. Det skulle kunna vara förklaringen på de lysande spökena.


källor:
http://paranormal.se/topic/irrbloss.html

Har du också tittat på min andra hemsida: Scandutch.se?
Gå gärna in på min hemsida! www.scandutch.se

Nästa gång blir det ''Vätten", den tionde och sista delen av nordens mystiska väsen.

Vi hörs,
Fop Alers
Scandutch


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar